Ana Sayfa

berlinturkbanner

berlinturkbanner

Dr. Ersoy Önder

Dr. Ersoy Önder  |  BERLİN

ersoyonder@gau.edu.tr

YAZARIN TÜM YAZILARI

ABD’nin Gezisi

Geçen yıl, ABD’de polis vahşeti neticesinde öldürülen kişi sayısı 1000’in üzerindeydi.

Demek ki, bu kadar kişi polis tarafından öldürülmüşken olay olmayan ABD’de, bugün artan toplumsal olayların tek sebebi, nefesi kesilerek öldürülen Floyd değildir.

Başka bazı dinamikler söz konusudur.

Polisin aşırı yetkisi ve baskısı, ABD güvenlik güçlerinin uyguladığı aşırılıklar, ekonomik sıkıntılar ve Trump gibi baskıcı ve ötekileştiren bir lider tarafından yönetilme zorluğu, bu dinamiklerden bir kaçını oluşturmaktadır.

Hatırlayalım, Türkiye’deki gezide de, sadece kesilen ağaçlar değildi konu.

Bugün ABD yetkilileri, Türkiye’deki durumun benzeri şekilde, iç güç, dış güç suçlamalarıyla sorumlu arıyor.

Türkiye, yaşadığı bazı menfi olaylarla ilgili ABD’yi suçlarken, ABD de başka güçleri suçluyor. Bu güçlerin kimler olduğu ise, tam olarak bilinmiyor.

7 yıl arayla, yılın aynı zamanlarına denk gelen,Türkiye ve ABD’de yaşanan her iki toplumsal olayın da asıl sebebi, ülkenin yönetilme şeklinden, yaşantısından ve en üst yöneticiden memnun olmayan halkların, hep birlikte hareket etme gerçeğidir.

Halkın mutsuzluğunun ve umutsuzluğunun artması, kendini özgürce ifade edememesi ve gelir adaletsizliğindeki uçurumun git gide artmasının kaçınılmaz sonucudur bu tür toplumsal olaylar.

Halkın bu taleplerini anlayamayan, kutuplaştırıcı siyasetten prim alacağını sanan, ötekileştiren, ötekileri düşmanlaştıran yöneticiler, belli bir süre daha iktidarda kalabilirler, ancak gönüllerde yer bulamazlar.

Otoriter yöneticiler iktidarı kaybettiklerinde, halkın refahı, özgürlüğü ve adaleti için çalışan bir sosyal mekanizma yetkiyi alır ve politikalarını bu çerçevede uygularsa, baskıcı yönetimler uzunca bir süre yeniden iktidara gelemezler. 

Unutulmaması gereken, bir ülkede yaşanan iyi-kötü, doğru-yanlış tüm yaşananların sorumlusunun, ülkeyi yöneten siyasi iktidar olduğu gerçeğidir. 

Suçu başkasının üzerine atmak, en hafifinden, iş bilmezliktir ve sorumlu olanı sorumluluktan kurtarmaz.

Halk, yöneticisine cezayı sandıkta keser.