Ana Sayfa

berlinturkbanner

berlinturkbanner

SEMİR BOLAT

SEMİR BOLAT  |  BERLIN

semir_bolat@hotmail.com

YAZARIN TÜM YAZILARI

CORONA GERÇEĞİ ve DİJİTAL DÜNYA ALT YAPI FIRSATÇILIĞI IV

CORONA GERÇEĞİ ve DİJİTAL DÜNYA ALT YAPI FIRSATÇILIĞI IV

A.DAYATMALAR 1

Bu yazımın CORONA ve ondan KORUN’ ma tedbirleri döneminde yazılması bir tesadüftür. Aslında DÜNYA SOKAK EKONOMİSİ (GLOSEP) kitabında yer almıştır. Bu yazıları aşağıda yeniden yayınlıyorum. Çünkü doğal gelişmeler ve bilimsel çalışmalar insanlık tarihinin her zaman değişerek yeni bir çağın açılmasına neden olan dönemlere sebep olur. Zenginliğin ve sefaletin ‘Tahterevalli’ gibi birinin en tepede, diğerinin dip yaptığı bu dönemde bütün belirtileri vardı. Fırsatçılarda bunun algı ve uygulamalarını her çağın değişimine sebep olan dünyayı sarsacak felaket, savaş, hastalık veya keşiflere ihtiyaç duyduğu gibi bugünde yeni bir çağın başlangıcında ihtiyaç duyacaktır. Bu CORANA olmasaydı başka bir şey olacaktı.

İlk Çağ’dan Yakın Çağ ve Bence DİJİTAL ÇAĞ (UZAY ÇAĞ) diyeceğimiz çağa evrimleşme ve ulaşma bir zorunluluktur. Ama bu zorunluluğun yine felsefi ve bilimsel ile sınıfsal anlamda DİYALEKTİK ile İDEALİST bakış açısından ele alınarak insanların yararına sonuçlanması gereken bir yol ayırımında olduğumuzu söylemem gerekir.

*DAYATMACILIK VE KÜRESEL FIRSATÇILIK

*DOĞAL ZORUNLULUK VE SOSYAL SORUMLULUK

Başlıkları ile inceleyelim. Bunun daha iyi anlaşılması için uzun bir tarihsel başlangıçtan yola çıkacağım için özür diliyorum. Amacım size tarih dersi vermek değil ama yol ayırımına geldiğimiz CORONA VE DİJİTAL FIRSATÇLIĞIN yol açacağı tehlikelerin felakete yol açmadan anlaşılmasına ve aşılmasına katkı sağlamaktır.

Tarihi Çağlar ve Özellikleri

Tarih, yazının icadı ile başlayan zaman dilimi içerisinde devirlere ayrılırken, insanlık tarihini etkileyen büyük ve önemli olay ve buluşlara göre dört bölüme ayrılır.

1.İLK ÇAĞ: Yazının bulunmasıyla başlayıp (M.Ö. 4000-3500) Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışına kadar sürer. En uzun süren çağ olarak bilinir.

2.ORTA ÇAĞ: Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışından (476), İstanbul’un Türkler tarafından fethine kadar (1453) sürer.

3.YENİ ÇAĞ: İstanbul’un fethinden, 1453 tarihinde başlayıp, 1789 tarihli Fransız İhtilalına kadar sürer.

4. YAKIN ÇAĞ: 1789 Fransız İhtilalı ile başlayıp, günümüze kadar sürer.

5.PRE DİJİTAL ÇAĞ (UZAY ÇAĞ): Günümüzde de sürdüğü söylenen, ama Endüstri 4.0 Sibernetik ve uzay döneminin başlangıcı ile Dünya aşırı galaksilerin fethine doğru başlayan dönemin CHİP ve SİM dönemidir.

TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR (DEVİRLER)

Tarihin başlangıcı için yazının icat edildiği M.Ö. 3200 yılı esas alınmıştır.
Yazının icadından önceki döneme Tarih Öncesi, yazının icadından sonraki döneme de Tarih Çağları denmiştir.

Tarih öncesi çağlar olarak adlandırılan devirler:

     1-KARANLIK ÇAĞ: İnsanların o döneme ait bilgilerinin olmadığı için Karanlık Çağ olarak adlandırılmıştır. Ancak, o döneme ait bulunan duvar resimleri, araç-gereçler, fosiller vb. bulgular sonucunda bazı
bilgilere elde edilebilmiştir.

2-TAŞ ÇAĞI: Bu devirde yaşayan insanların kullandıkları taştan yapılmış araç-gereçlerden yola çıkılarak bu şekilde adlandırılmıştır. Taş Çağı, tarihçiler tarafından 3’e ayrılarak incelenmiştir.

1.Kaba Taş Çağı
2.Yontma Taş Çağı
3.Cilalı Taş Çağı

3-MADEN ÇAĞI: Bu çağda da yine insanoğlunun madeni keşfetmesiyle yeni bir devir başlamıştır. O çağ insanının çeşitli şekillerde kullanmak üzere önce bakır madeni, sonra tunç ve demiri keşfetmesiyle
dönemlere ayrılmıştır.

1.Bakır Çağı
2.Tunç Çağı
3.Demir Çağı

Tarih Çağları Nedir: Tarihi Çağların Genel Özellikleri İlkçağ (Eskiçağ) Ortaçağ Yeniçağ Yakınçağ Siyasi Çağın başlarında “Site” de denen şehir devletçikleri hâkimdi. Daha sonra merkezi imparatorluklar görüldü. Avrupa`da feodalite rejimi hâkimdi. Doğu`da ise merkezi imparatorluklar vardı. Doğu ve Batı medeniyetleri arasındaki en önemli savaşlar “Haçlı Savaşları” idi. Avrupa`da feodalite güç kaybetti ve merkeziyetçi krallıklar güç kazandı. Doğu`da Osmanlı Devleti önce yükselme, daha sonra da duraklama ve gerileme dönemlerini yaşadı. Avrupa`da Fransız İhtilalı sonucunda milli devletler kurulmaya başladı. Osmanlı Devleti dağılma dönemine girdi. Dünyada demokratik yönetimler yaygınlaştı. Dünya savaşları ortaya çıktı. Avrupa’da bloklaşmalar meydana gelmiştir. Sosyal Toplumsal sınıf farklılıkları vardı. Halk rahipler, asiller, memurlar, askerler vb. sınıflara ayrılırdı. Avrupa`da insanlar asiller, rahipler burjuvalar ve köylüler diye sınıflara ayrılıyorlardı. Doğu`da ise İslam topluluklarında sınıf farklılıkları yok gibi görünse de ‘idari fark sınıfların gücünü ortaya koyan bir ayrıntıydı. Avrupa`da Ortaçağ`da ki sınıf farklılıkları değişime uğradı. Fransız İhtilalı sonucunda eşitlik düşüncesi yaygınlaştı. Milliyetçilik ilkesi siyasi bir karakter kazanarak çok uluslu devletlerin parçalanmasına sebep oldu Ekonomik Paranın icadı ile ticaret hızlandı. Genel olarak ekonominin temeli tarım ve hayvancılığa dayalıydı. Bunun yanında kara ve deniz ticareti de yapılmaktaydı. En önemli ticaret yolları “İpek Yolu, Baharat Yolu” idi. Akdeniz Ticareti Avrupalılar lehine canlandı. Coğrafi keşifler sonucunda Avrupa ekonomik açıdan güçlendi. Avrupa` nın Osmanlı Devleti`ne ekonomik açıdan bağımlılığı sona erdi. Sömürgecilik ortaya çıktı. Sanayi İnkılâbı nedeniyle ham madde ve pazar ihtiyacı ortaya çıktı. Kapitalizm, liberalizm, sosyalizm gibi sosyo-ekonomik sistemler görüldü. Dini Çok tanrılı(politeist) dinler yaygındı. Orta çağda tek tanrılı dinler ortaya çıktı Musevilik ve Hıristiyanlık dinleri de bu dönemdeydi. Feodal düşüncede kullanıldı. Ölüleri oda biçimindeki mezarlara koyarlardı Avrupa`da Hıristiyanlık doğuda sürerken doğuda yeni bir din olan İslamiyet, devletlerin temel politikasında damgasını vurdu. Avrupa’da kilise siyasi otorite haline gelmişti. Karanlık olan bu çağ zulüm ve baskılarından Avrupa`da “Reform” hareketleri yeşerdi. Bunun sonucunda dinin etkisi azaldı. Din adamlarına güvensizlik bilimin de önünü açarak sanatsal bir ifade ile karşılık buldu. Katolik ve Ortodoks mezhepleri yanında Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm mezhepleri ortaya çıktı. Avrupa`da laik düşünce, laik hukuk kuraları ve yönetimler etkili olmaya başladı. Kültürel Toplumlar arası etkileşim sınırlıydı. Yazı ve kâğıdın kullanılmasıyla kültürel etkileşim hızlandı. Orta çağın karanlığı Avrupa’da sürerken, İslam kültür ve uygarlığı en parlak dönemini yaşadı. Avrupa`da ise “Skolâstik Düşünce” hâkimdi. Ancak Avrupa`da kâğıt ve matbaanın kullanılmasıyla yeni fikirlerin yayılması kolaylaştı. Kültür seviyesi yükseldi. Batı kültürü Doğu`ya göre daha üstün bir hale geldi.

(Bir sonra ki yazımızda yazının bulunmasından sonra ki gelişme ve değişim çağlarına göz atacağız.)

Kalın sağlıcakla