Ana Sayfa

berlinturkbanner

berlinturkbanner

Dr. Ersoy Önder

Dr. Ersoy Önder  |  BERLİN

ersoyonder@gau.edu.tr

YAZARIN TÜM YAZILARI

Rand Raporu

RAND corporations tarafından hazırlanan Türkiye raporu, yeniden darbe tartışmalarını gündeme getirdi.

ABD’nin karar vericileri üzerinde etkili olan bu kuruluş, kendi inisiyatifi ile değil, isteğe bağlı olarak raporlar hazırlamakta ve bu raporlar kamuoyuyla paylaşılmaktadır.  

CIA ve Pentagon bağlantısı olan kişiler tarafından hazırlanan ve kamuoyuyla paylaşılan Türkiye raporunda öne çıkan bazı hususları şu şekilde sıralayabiliriz. 

  1. Öncelikle rapor, Türkiye ve ABD’nin, 60 yıldan fazla bir süredir, Avrasya ve Ortadoğu bölgesinde stratejik ortak olmasından bahisle başlıyor. Sonrasında ise, çıkarların çatışması ve sorunlara farklı bakış açıları nedeniyle, ilişkilerde sorunlar yaşanmaya başlandığı açıklanıyor.
  2. Anahtar bulgular olarak; Başkan Erdoğan’ın liderliğinde, demokrasi ve sivil hakların azaldığı, anayasal ve yasal değişikliklerle parlementer sistemden, otoriter bir başkanlık sistemine geçildiği belirtiliyor.
  3. Yine Erdoğan’ın siyasi ajandası, “milliyetçilik, din ve etnisite” olarak tanımlanıyor ve birçok Türk’ün demokrasideki erozyon, ekonomik başarısızlık ve Kürtlerle bir barış sağlanamaması ile ilgili derin kaygıları olduğu vurgulanıyor.
  4. Türkiye ve ABD’nin kesişen çıkarları; Rusya ve İran’ı dengeleme, terörizmle mücadele ve Ortadoğu’nun stabil yapısını devam ettirme olarak belirlenmiş. Türkiye’nin, Kafkasya ve Orta Asya’da etkisinin ise limitli olacağı öngörülüyor.
  5. Savunma Bakanı’nın yükselen öneminden bahsedilmesi ise oldukça enterasan.
  6. Görüldüğü üzere, bu raporda geçen ve Türkiye kamuoyunun yakından ilgilendiği yeni bir darbe olasılığı yorumundan önce, çok daha önemli, kritik ve dikkate değer bulgular söz konusu. 
  7. Darbe konusuyla ilgili, orta kademedeki subayların üst kademeden rahatsızlığı ve bu sebeple darbe girişiminde bulunabileceği imasında bulunuluyor, ama neye dayanarak yazıldığı belirtilmemiş.

Ezcümle, bu raporun içeriği, sadece darbe tartışmaları ile sınırlandırılmamalı. 

ABD’nin bugün ve gelecekte, Türkiye özelinde, bölgede uygulayacağı politikaları anlamak ve algılamak için, rapor, detaylı olarak incelenmeli.