Ana Sayfa

berlinturkbanner

berlinturkbanner

Dr. Ersoy Önder

Dr. Ersoy Önder  |  BERLİN

ersoyonder@gau.edu.tr

YAZARIN TÜM YAZILARI

Devir-Teslim

Ulaştırma Bakanlığında devir teslim yapıldı. Bir günde eski bakan gitti, yenisi geldi.

Eskisi azledildi, nedeni açıklanmadı, yenisinin ise ilk demecindeki en önemli vurgu, “Sayın Cumhurbaşkanına layık olmak için çalışacağım.” oldu.

Yetki de, sorumluluk da cumhurbaşkanındadır elbet, sonuçta yürütmenin başı odur, seçimlerde halka hesap verecek de odur, istediği bakanı azleder, istediğine görev verir. Ancak, yetkinin böyle tek kişinin elinde olması, istediğini sorgusuz, sualsiz azletmesi veya görevlendirmesi ve kamuoyunun bunun nedeni hakkında bilgilendirilmemesi, ister istemez, o kişiye biad kültürünü arttırır. 

Dolayısıyla kişilerin liyakat anlayışı, toplumsal hizmetten, kişisel ya da sınıfsal hizmete dönüşebilir.

Halka hizmetin değil, lidere veya oligarşik yapıya hizmetin, politikanın ana amacı haline gelmesl ise, demokrasinin gelişmesine değil, zayıflamasına, demokratik kültürün, otokratik ya da oligarşik kültüre doğru yönelmesine sebep olur. 

Böyle bir kaotik ve pandemik dönemde,  demokrasiden bahsetmek abesle iştigal gibi gözükse de, aslında böyle kriz dönemlerinde demokrasiyi, sosyal devlet anlayışını ve halka hizmeti öne çıkarmak, çok daha elzemdir.

Devlet, bugünler için vardır. 

Milletin devletten beklediği, öncelikle kendini iç ve dış düşmanlara (günümüzde virüslere) karşı koruması, sonrasında ise işsiz, güçsüz, parasız kalsam, hasta olsam da, bu devlet bana ve aileme bakar diyebilmesi, devletine güvenmesidir.

Bu bağlamda, bazı Büyükşehir belediyelerinin, merkezi yönetimden çok daha fazla sosyal politikalar üretmesinin sebebi, yerel yönetimlerin merkeze göre daha hızlı hareket edebilmesinden ziyade, sosyal devletin gereğine inanmış olmalarındandır. 

Sadece yaşamsal değil, siyasi ve ekonomik olarak, tüm dünyada son yılların en büyük krizine sebep olacağı artık anlaşılan bu pandemi, sosyal devlet politikalarını uygulayanları yıldızlaştırırken, kapitalist düzene devam edenleri yalnızlaştıracaktır.